Retro Pinup Sweden

Retro Pinup Sweden er vår svenske motpart, et nettverk av pinups i Sverige som aktivt jobber med å samle inn penger til Willefonden under sine events. Retro Pinup Sweden er det første etablerte nettverket i Sverige, og har også størst antall medlemmer. Arrangerer årlig kåring av Miss Retro Pinup Sweden.

Retro Pinup Sweden er opprettet og drevet av MirAnna La More, som også driver Retro Pinup Scandinavia og Pinups & Kustoms Magazine.